R5/Rail Jam - '1st Day of Winter'

 

R5/Rail Jam - 1st Day of Winter' 
Jak powiedzili sami riderzy - zawody na kozackim klimacie - taki też był nasz cel.  
Wyniki - 1. Marek Rauba 2. Andrzej Gwiżdż 3. Daniel Więcek 
Best trick Vitkor. - transfer 360.  
Zawody sponsorowało: R5snowboarding.com, sklep Fundament, Aka-uniq i 360mag.  

R5/Rail Jam - 1st Day of Winter' 
Jak powiedzili sami riderzy - zawody na kozackim klimacie - taki też był nasz cel.  
Wyniki - 1. Marek Rauba 2. Andrzej Gwiżdż 3. Daniel Więcek Best trick Viktor. - transfer 360.  
Zawody sponsorowało: R5snowboarding.com, sklep Fundament, Aka-uniq i 360mag.  

PLAYLIST

Michał Juraś ®5 - Part II
Woodcamp Ten Years Later
R5 CLASSICK - full movie
R5 CLASSICK - full movie
Marcin Majewski - R5 Classick Part
R5/Rail Jam - '1st Day of Winter'
Michał Juraś R5/ PART I 'Corsair'
DOPE full movie
Michał J. - blue city skatepark
CLA5SICK - teaser
WICKEnD VIDEOS #5
WICKEnD VIDEOS #4
WICKEnD VIDEOS #3
WICKEnD VIDEOS #2
WICKEnD VIDEOS #1
r5snowboarding // r5skateboarding - promo
Michał J. - Praha 2008
r5snowboarding // r5skateboarding - promo
Run The City - full movie (part1)
Run The City - full movie (part2)

NEWS VIDEO CREW CLOTHING CONTACT